Katelijnestraat: algemene informatie

  • Tijdens de volledige uitvoeringsperiode van de werkzaamheden aan de nutsleidingen zal er elk weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur verkeer mogelijk zijn in de Katelijnestraat. Let wel: in fase 1 blijven de Nieuwe en de Oude Gentweg ter hoogte van de Katelijnestraat onderbroken ook tijdens het weekend.
  • Ook tijdens het Kerstverlof vanaf 20 december tot en met 6 januari 2020 is de Katelijnestraat volledig bereikbaar voor het verkeer.
  • De rijrichting in de Boudewijn Ravestraat wordt omgekeerd in functie van het gewijzigd koetsentraject, een korte ontsluiting van de buurt voor de bewoners en de ontlasting van het kruispunt aan de Gentpoort. De omgekeerde rijrichting gaat in vanaf 19 augustus tot 4 november a.s.
  • Op het Walplein wordt een bijkomende laad- en loszone ingericht (onder de bomen) voor de leveranciers Katelijnestraat.
  • De werkzaamheden aan de nutsleidingen hebben geen invloed op de uitbating van de bootjes op de reien.
  • Alle werkzaamheden worden dagelijks opgevolgd door Raakvlak (Archeologische dienst). Mochten er bij de opgravingen waardevolle restanten gevonden worden, dan kan dit een impact hebben op de timing en de fasering van de werkzaamheden.
  • De handelszaken en de woningen in de werfzone blijven bereikbaar.
  • De aannemer werkt vanaf 7.30 tot 18.00 uur.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

Garages niet bereikbaar in de werfzone

Garages, in de werfzone gelegen, zijn tijdens de werkzaamheden (tijdelijk) niet bereikbaar is. Plaats uw wagen tijdig ergens anders.

Kunt u door de werkzaamheden uw garage niet bereiken? Dan kunt u gratis een tijdelijke parkeervergunning aanvragen in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00). De Parkeerwinkel is open maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Meer informatie over de werkzaamheden van de nutsleidingen

De werkzaamheden in opdracht van Fluvius, Farys, Proximus en Telenet worden gecoördineerd door Fluvius.

Neemt dan contact op met de betrokken diensten:

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden)

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge – t 050 44 88 65 – f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Compensatie voor handelaars

Als de werkzaamheden de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief van deze overheid. Met deze brief vraagt u een hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

Voor meer info, neemt u contact op met de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen

Of bekijk het videofilmpje op Youtube: https://youtu.be/C7z9YHTbRSo

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving – een gedetailleerd verslag van de staat van uw woning – is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Wel nemen meerdere betrokken partijen op verschillende tijdstippen tijdens de werkzaamheden foto’s, die bij eventuele discussies gebruikt kunnen worden.

U kunt ook zelf foto’s van de gevel of andere elementen van uw woning nemen. Zorg ervoor dat u de datum vermeldt.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er schade ontstaat, doet u zo snel mogelijk aangifte bij uw brandverzekeraar. Uw makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

Breng de eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden

Bent u huurder? Dan is het belangrijk om de eigenaar van uw woning op de hoogte te brengen van de geplande werkzaamheden. Zo weet de eigenaar dat hij of zij de woning kan aansluiten op de riolering of op de nutsleidingen.

Concept heraanleg & feedback op vragen en opmerkingen

Op de infomarkt van 2 mei jl. werd een voorstel van heraanleg toegelicht. Ondertussen werd dit voorstel aangepast en door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 1 juli jl.

Tijdens de infomarkt ontvingen wij ook tal van vragen en opmerkingen.

Het concept van de heraanleg en de antwoorden op de vragen en opmerkingen lichten wij in een volgende bewonersbrief toe. Nog even geduld!

Plan

Bekijk het plan van deze heraanleg op www.brugge.be/plannen -> centrum -> heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat

of

in Het Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge050 44 80 00
Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.

Blijf op de hoogte van dit project

Terug naar het overzicht.

Een reactie achterlaten