Posted on Leave a comment

Gedoogperiode voor UBO-registratie tot 31 december

UNIZO over gedoogperiode voor wie te laat is met UBO-registraties: “Uitstel van sancties op zich positief. Maar dit verandert niets aan de complexiteit van de registratie”

UNIZO-topman Danny Van Assche: “Jammer dat er niet gekozen werd voor een automatische invulling, vertrekkend van de gegevens in het Staatsblad.”

UNIZO verwelkomt het door de FOD Financiën aangekondigde gedoogbeleid tot 31 december, voor bedrijven die hun begunstigden niet tijdig aanmelden in het UBO-register.”Dit geeft onze bedrijven alvast drie maanden extra tijd om zich in orde te stellen. We zullen hen daartoe ook blijven sensibiliseren.”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Maar dit uitstel van sanctioneringsbeleid verandert helaas niets aan de voor veel kmo’s te grote complexiteit van de UBO-aanmeldingsprocedure.” Net die complexiteit verklaart waarom momenteel nog maar 6 op 10 kmo’s (63%) hun begunstigden geregistreerd hebben, blijkt uit een UNIZO-enquête daarover.


Van de 4 op 10 (37 %) door UNIZO ondervraagde ondernemers die nog niet in orde zijn, zegt 58% de verplichte registratie nog voor de deadline (30 september) te willen doorvoeren, terwijl de rest het nog niet weet (37 %) of het helemaal niet van plan is (5 %). Meest frappant in de resultaten van deze enquête, is de gemiddelde tijdsinvestering die ondernemers aangeven, per juridische bedrijfsentiteit: van 1 uur (75 %) tot 2 (13 %) en 3 uur of meer (8 %), waarbij alle kmo’s vanaf 50 werknemers er meer dan 3 uur over deden. “Dat zegt toch veel over de omslachtigheid”, aldus nog UNIZO-topman Danny Van Assche.

“Geen wonder dat meer dan de helft van de ondervraagden (55 %) hun registratie uitbesteedden aan een expert, wat hen gemiddeld op 175 euro per dossier kwam te staan. Wat ons betreft had de procedure een stuk eenvoudiger gekund. Zo betreuren we dat er, bijvoorbeeld, niet is gekozen voor een toegankelijke tool, liefst gekoppeld aan de KBO, waar ondernemers nu al vertrouwd mee zijn.” “Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken, had de overheid ook voor een automatische invulling van het UBO-register kunnen opteren, waarbij de de in het Staatsblad vermelde aandeelhoudersstructuur als norm werd genomen en de automatisch ingevulde gegevens enkel nog door onze ondernemers moesten goedgekeurd (of aangepast) worden”, gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. “Vooral voor kleine ondernemingen, zoals de veel voorkomende bvba met één of twee aandeelhouder, zou dat een aanzienlijke vermindering van de administratieve rompslomp hebben betekend.”

Uit de UNIZO-bevraging blijkt verder nog dat 4 op de 10 ondernemers zich zorgen maken over de privacy van de in het UBO-register vermelde begunstigden. Heel terecht, aldus UNIZO. Want terwijl burgers een “rechtmatig belang” moeten kunnen aantonen om het UBO-register van vzw’s in te kijken, geldt dat niet voor de UBO-registers van vennootschappen. Een aberratie die voortvloeit uit de Europese wetgeving en ook op dat niveau moet worden opgelost. De Belgische wetgever kan daar zelf niets aan veranderen.