Posted on Leave a comment

Digitale aanvraag vergunning voor inname openbaar domein Brugge

EagleBe … het is de naam van het digitale platform waarmee je vanaf vandaag een vergunning kan aanvragen voor de inname van openbaar domein in Brugge.

100% digitaal. Gedaan dus met de papiermolen!

De voordelen?
+ Verlaging van de administratieve werklast
+ Eenvoudige aanvraag voor de gebruikers
+ Versnelde procedure aanvraag voor vergunning
+ Ingebruikname openbaar domein zichtbaar op website: https://app.eaglebe.com/map
+ Aanvragers zien meteen of de vergunning gratis dan wel betalend is

Samen met de lancering van het digitale platform worden ook de tarieven aangepast: het gaat over een verlaging van de tarieven in de binnenstad en een uitbreiding van het tariefreglement naar de ontsluitings- en verbindingswegen in de Brugse rand. Dit met de bedoeling om ook daar de duurtijd van de werken te drukken.

Met de lancering van dit platform zou werken uitvoeren in de stad praktisch gezien eenvoudiger en bijgevolg aantrekkelijker moeten worden. Daar gaan we voor!

Meer info: https://www.politiebrugge.be/aanvraag-vergunning

Posted on Leave a comment

Actieplan Retail & Horeca Brugge

1 december 2019. Stad Brugge werft centrummanager Ilse Snick aan, met groeten van burgmeester Dirk De fauw en schepen Pablo Annys. UNIZO Brugge ziet zo een langverwachte wens uitkomen. “De komst van een centrummanager, dit stond helemaal bovenaan op de prioriteitenlijst” stelt UNIZO-voorzitter Hendrik Vermeulen.

Exact vier maand later stelt het stadsbestuur een uitgewerkt winkel- en horeca actieplan voor. 
Iets sneller dan verwacht, des te welgekomen door de huidige corona-actualiteit. Het doel? Van Brugge en de deelgemeenten levendige winkelkernen maken, de leegstand bedwingen, bouwen aan een sterk winkelimago en investeren in de dienstverlening naar handelaars.

“Het actieplan voor retail en horeca dat vandaag werd voorgesteld, beantwoordt aan onze vraag om te investeren in de revitalisatie van het merk “Brugge” als shoppingstad. Daar zijn we bijzonder gelukkig mee. Met de komst van Ilse zien we een professionele benadering dat onze stad en haar ondernemers waardig is. Het plan lag al een eindje op de tekentafel en we zijn blij dat het versneld voorgesteld wordt. Door de Coronacrisis moeten we sneller schakelen om het hoofd te bieden aan de problematiek rond de leegstand, de verschraling van het winkelaanbod en het creëren van een betere shoppingbeleving. Dit is inderdaad het uitgelezen moment om Brugge als winkelstad terug op de kaart te zetten.” Aldus Vermeulen.

Met UNIZO Brugge kan het stadsbestuur terugvallen op een professionele partner voor zijn beleid. We gaan dit plan maximaal ondersteunen en onze know-how als grootste ondernemersorganisatie ter beschikking te stellen. We zijn klaar om te helpen bij het realiseren van het voorgestelde 30-punten plan. Samen voor een ondernemend Brugge, samen sterk!

Bekijk hieronder het volledige actieplan.

Posted on Leave a comment

Controles Federaal Voedselagentschap in Brugge

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV)) zal de komende maanden verschillende controles uitvoeren in Stad Brugge. 🧐🥗🥙
Het FAVV kiest elk jaar een gemeente of stad uit om gedurende een hele week geconcentreerde controles uit te voeren in de volledige distributiesector. Dit jaar is de distributiesector in de Brugse rand aan de beurt (postnummers 8200 en 8310) in de week van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni. 📅

Vragen? Neem als UNIZO-lid contact op met ondernemerslijn@unizo.be

Posted on Leave a comment

Vanaf 1 juli meteen uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen hebben recht op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering wanneer ze door ziekte of een ongeval uitvallen.

Momenteel is hier nog de zogenaamde wachtperiode’ aan gekoppeld, wat inhoudt dat je als zelfstandige deze uitkering pas vanaf de vijftiende ziektedag ontvangt.
Deze Wachtperiode voor zelfstandigen verdwijnt vanaf 1 juli!

Dit betekent dat zelfstandigen binnenkort vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid aanspraak zullen maken op een uitkering.

Voorwaarde is wel dat de zelfstandige minstens acht dagen ziek zal zijn én dat hij of zij tijdig aangifte doet van de arbeidsongeschiktheid.